Bosch kerti nyereményjáték!

Bosch Nyereményjáték NYERTESEK

3. hely: Bosch EasyHedgeCut 18-45 akkus sövényvágó - Zemplén Klíma Kft.
2. hely: Bosch Fontus akkus magasnyomású mosó - Cseresznyevirág Lovascentrum Kft.
1. hely: Bosch Indego XS 300 robotfűnyíró - Eszter Stahl


Bosch Nyereményjáték 2023 Július

Vásárolj Bosch kerti gépet vagy magasnyomású mosót 2023.07.07 - 2023.08.03 között, és automatikusan bekerülsz a sorsolásba!

Nyeremények:

3. hely: Bosch EasyHedgeCut 18-45 akkus sövényvágó
2. hely: Bosch Fontus akkus magasnyomású mosó
1. hely: Bosch Indego XS 300 robotfűnyíró

 

A nyerteseknek a nevét közzétesszük itt, a sorsolástól számított 48 órán belül, valamint a https://www.facebook.com/zakanyszerszamhazkft oldalon is.

A nyereményjáték szabályzatot elolvashatod az oldal aljára görgetve!

Gyeplazító, Gyepszellőztető, Kézi fűnyíró

Szecskázó

Bosch Nyereményjáték 2023 Július

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

 1. Szervező

A   Zákány Szerszámház Kft. (ZÁKÁNY SZERSZÁMHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 4130 Derecske, Dózsa György utca 32. A. ép. Cégjegyzékszám: 09 09 011517, Adószám: 13478164-2-09) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a   Zákány Szerszámház Kft. által az   https://zakanyszerszamhaz.hu/bosch-nyeremenyjatek oldalon leírt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 1. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2023.07.07 0 órakor kezdődik, és 2023.08.03 23:59-ig tart.

2.2 A nyereményjáték menete: Vásárolj Bosch kerti gépet vagy magasnyomású mosót

2023.07.07 - 2023.08.03 között, és automatikusan bekerülsz a sorsolásba!

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod másokkal, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye: 3 fő részére, 1-1 db NYEREMÉNY

3. hely: Bosch EasyHedgeCut 18-45 akkus sövényvágó
2. hely: Bosch Fontus akkus magasnyomású mosó
1. hely: Bosch Indego XS 300 robotfűnyíró

2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2023.08.04 8:30 melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Zákány Szerszámház Kft. (Derecske, Köztársaság út 30, 4130). A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét a nyeremények weboldalán a sorsolástól számított 48 órán belül közzéteszi, valamint a https://www.facebook.com/zakanyszerszamhazkft oldalon is.

2.6 A sorsolás visszafelé fog történni, tehát, elsőnek a 3.-ik helyezett kerül kisorsolásra. A már nyert játékosok neve törlésre kerül a listából, elkerülve azt, hogy ugyanaz a játkos több ajándékot is megnyerjen.

 1. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét. 

 1. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt

(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • a Lebonyolító megkeresésére 2 napon belül nem válaszol;
 • nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
 • a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4.6 A Játékból ki vannak zárva a Zákány Szerszámház Kft. dolgozói, 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a nyereményjáték weboldal oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra a Zákány Szerszámház Kft. weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájérulását adja, hogy a Zákány Szerszámház Kft.  a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Zákány Szerszámház Kft.
Derecske, Köztársaság út 30, 4130

2023.07.07

Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés