DeWALT

Akkus nyereményjáték

NÉGYSZERES NYERÉSI ESÉLY

 

Vásárolj nálunk legalább 50.000 Ft értékben DeWALT terméket vagy termékeket és automatikusan bekerülsz a sorsolásba. (az 50.000 Ft több DeWALT termékből is összejöhet EGY rendelésen belül) A fődíj egy közel FÉLMILLIÓ FT értékű gépcsomag, melyet a 6.héten (2023.11.10) sorsolunk az ÖSSZES résztvevő között. 

 

Négyszeres nyerési esély, hiszen a korábbi nyertes nem kerül törlésre a listából, azért, mert nyert.

 

A játék nyereményei:

 • 2. héten: DeWalt DCD805H2T-QW akkus fúrócsavarozó
 • 3. héten: DeWalt DCG409T1-QW akkus sarokcsiszoló
 • 4. héten: DeWalt DCF900P2T-QW akkus ütvecsavarozó
 • 6. héten: DeWalt DCK654P3T-QW akkus gépcsomag

 

 

A nyereménysorsolások időpontjai:

 • 2. héten: 2023.10.13  
 • 3. héten: 2023.10.20
 • 4. héten: 2023.10.27
 • 6. héten: 2023.11.10

 

A játék nyertesei:

2. héten: 231743251 - B. Róbert

3. héten: 231742358 - O. András

4. héten: 231743310 - S. Gábor

6. héten: 231742738 - F. József

 

 

A teljes szabályzat elolvasható leljebb görgetve!

Nyeremények

DeWALT akkus nyereményjáték

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat


1. Szervező

Zákány Szerszámház Kft. (ZÁKÁNY SZERSZÁMHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 4130 Derecske, Dózsa György utca 32. A. ép. Cégjegyzékszám: 09 09 011517, Adószám: 13478164-2-09)

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye


2.1 A nyereményjáték ideje:
A játék időtartama: 2023.09.29 8:00 órakor kezdődik, és 2023.11.10 12:00 óráig tart.

2.2 A nyereményjáték menete: Vásárolj legalább 50.000 Ft értékben DeWALT terméket vagy termékeket és automatikusan bekerülsz a sorsolásba. (az 50.000 Ft több DeWALT termékből is összejöhet EGY rendelésen belül) A fődíj egy közel FÉLMILLIÓ FT értékű gépcsomag, melyet a 6.héten (2023.11.10) sorsolunk az ÖSSZES résztvevő között. 
2.3 Négyszeres nyerési esély, hiszen a korábbi nyertes nem kerül törlésre a listából, azért, mert nyert. A játékosok listáját minden sorsolás előtt újra lekérjük, és nem kerülnek törlésre a korábban nyert játékosok adatai. Ez annyit jelent, hogy ugyanannak a játékosnak több nyeremény megszerzésére is van lehetősége.

2.4 A játék nyereményei:

 • 2. héten: DeWalt DCD805H2T-QW akkus fúrócsavarozó
 • 3. héten: DeWalt DCG409T1-QW akkus sarokcsiszoló
 • 4. héten: DeWalt DCF900P2T-QW akkus ütvecsavarozó
 • 6. héten: DeWalt DCK654P3T-QW akkus gépcsomag

 

2.5 A nyereménysorsolások időpontjai:

 • 2. héten: 2023.10.13  
 • 3. héten: 2023.10.20
 • 4. héten: 2023.10.27
 • 6. héten: 2023.11.10

 

Sorsolásra számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Zákány Szerszámház Kft. (Derecske, Köztársaság út 30, 4130).

 

 

3. Adategyeztetés

 

 

3.1 Az ajándék nyertesének privát emailban kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postázáshoz szükséges adatokat. 

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a sorsolás és az értesítő email elküldésétől számított 72 órán belül válaszlevélben elküldi a feladáshoz szükséges adatokat. Ellenkező esetben új nyertes kerül kisorsolásra!

 

 

4. A Játékban részt vevő személyek

 

 

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény feladásának lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt

(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • a Lebonyolító megkeresésére 3 napon belül nem válaszol;
 • nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
 • a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4.6 A Játékból ki vannak zárva a Zákány Szerszámház Kft. dolgozói, 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

 

 

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.

5.2 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

 

6. Adatvédelmi tájékoztató

 

 

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra a Zákány Szerszámház Kft. weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Zákány Szerszámház Kft.  a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos nevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a nyereményjáték weboldalán.

 

 

 

Zákány Szerszámház Kft.
Derecske, Köztársaság út 30, 4130

2023.09.29

 

Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés