GINOP plusz-1.2.1-21

 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

A felhívás kódszáma: 

GINOP_plusz-1.2.1-21 

Támogatás célja: 

A valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 200 milliárd Ft 
 

Támogatásban részesíthetők köre: 
 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt, 
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

Jogi forma szerint:  

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 • Korlátolt felelősségű társaság 
 • Részvénytársaság 
 • Közkereseti társaság 
 • Betéti társaság 
 • Ügyvédi iroda 
 • Európai részvénytársaság (SE)  
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
 • Egyéni cég 
 • Egyéni vállalkozó 

Önállóan nem támogatható tevékenységek köre: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 1. Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését 
 2. Az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).  
 2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatás (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).  
 3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)  
 4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el) 
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).  

 

Elszámolható költségek: 

 • Beruházási költségek 
 • Építéshez kapcsolódó költségek 
 • Immateriális javak beszerzésének költsége 
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek 
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

Támogatás intenzitás és mértéke:  

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. 
 

 MikrovállalkozásKisvállalkozásKözépvállalkozás
ÉszakMagyarország, Észak-Alföld, Dél Alföld, Dél-Dunántúl 70% 70% 60% 

 

Fenntartási időszak: 3 év 

Előleg: 

A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a. 

Projektvégrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: Legfeljebb 24 hónap 

Projekt területi korlátozása: 

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg, ami a pályázat benyújtását megelőzően, legalább 60 nappal korábban a cégkivonatában szerepel, mint székhely, telephely, fióktelephely. 

Benyújtás határideje: 

2021. július 12. 9 óra 00 perctől 2021. július 19. 12 óra 00 percig – 100 Mrd. Ft. 

2021. október 11. 9 óra 00 perctől 2021. október 18. 12 óra 00 percig – 50 Mrd. Ft  

2022. január 10. 9 óra 00 perctől 2022. január 17. 12 óra 00 percig – 50 Mrd. Ft. 

 

Értékesítőink:

Debrecen:

Kiss Sándor
kiss.sandor@zakanyszerszamhaz.hu
+36 30 638 6205

Ofra Attila
ofra.attila@zakanyszerszamhaz.hu
+36 30 247 6799

Pálfi Gyula
palfi.gyula@zakanyszerszamhaz.hu
+36 30 452 2280

Hajdúszoboszló

Urbánszky László
urbanszky.laszlo@zakanyszerszamhaz.hu
+36 30 859 6433

Derecske:

Piko Pál
piko.pal@zakanyszerszamhaz.hu
+36 30 827 9637

 

Kapcsolatok:

Kapcsolatok:

Debrecen,
Faraktár út 76.

Tel: +36 30 502 2543
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 8:00-16:00
Szombat-Vasárnap: Zárva

Kapcsolatok:

Hajdúszoboszló,
Dózsa György út 24.

Tel: +36 30 937 1486
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 8:00-16:30
Szombat-Vasárnap: Zárva

Kapcsolatok:

Derecske, Köztársaság út 30, 4130
Tel: +36 30 517 0735
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 7:00-17:00 
Péntek: 7:00-16:00
Szombat-Vasárnap: Zárva

Kapcsolatok:

Webáruház elérhetőségei:
Mobil: +36 1 8089567
ertekesites@zakanyszerszamhaz.hu

Ügyfélszolgálat elérhető:
Hétfő-Csütörtök: 8:00-17:00
Péntek: 8:00-16:00